Productes

Critical Routing

Solució especialitzada en el càlcul de rutes, per vehicles d’emergències: Bombers, Ambulàncies, Policia, amb prestacions específiques per resoldre necessitats especials, pròpies dels serveis d’emergències, no resoltes en els navegadors comercials.

El nostre principal objectiu és obtenir resultats de confiança per el caps d’emergències i reduir el temps de resposta.  El mitjà per aconseguir-ho es convertir l’experiència en governança de dades y criteris, per tal de garantir la qualitat dels resultats.

Està basat un graf vial d’alta qualitat, amb informació enriquida apta per el càlcul de rutes crítiques:

  • Tipus de vies
  • Alçades de pas
  • Amples útils i de maniobra
  • Obstacles, mobiliari urbà.
  • Carrers tancats.
  • Maniobres crítiques admeses: girs prohibits, circulació en contrasentit, canvis de sentit.
  • Determinació del tipo de vehicle en funció de la ruta.

Simultaneïtat per coordinar rutes des de diferents parcs i vehicles.

Per mitjà d’un conjunt de connectors el sistema obté informació de l’estat real del tràfic, de las afectacions a la mobilitat, talls de trànsit programats, adaptant la ruta a le circumstancies de cada moment.

Connectat amb els “corredors verdes”  per facilitar la priorització de pas en els encreuaments semaforitzats i obertura anticipada de barreres: peatges, túnels, ponts,…

El sistema consta dels següents mòduls:

Administrador:

Configuració de criteris i manteniment del graf viari, sense dependències de cartografies exteriors.

Control Room:

Càlcul centralitzat, sincronitzat amb el dispatcher, genera una única ordre de servei, amb la ruta proposada, la cartografia de la zona d’arribada. Permet a l’ operador del control room introduir canvis o variables.

On board:

Visualització, seguiment i recàlcul de ruta en dispositiu de  dispositiu de gran format, amb capacitat per connectar-se a d’altres aplicacions crítiques.

Critical Routing
Las cookies recogen información en tu navegador web para ofrecerte una mejor experiencia online. En Aldebaran utilizamos cookies, si continuas navegando consideramos que aceptas su uso